allt om kök logo

Arborist Stockholm - ta hjälp med trädfällning

Det kan finnas en massa olika skäl till varför ett träd - eller flera stycken - måste tas ner. Ska du exempelvis bygga någonting på din tomt så kan träden förhindra det projektet. Om du exempelvis vill ha mer kvällssol så kan ett träd behöva kapas för att detta ska möjliggöras.

Det kan även handla om att ett träd är sjukt eller att det är dött och att det i och med detta riskerar att falla. Ett annat skäl till en trädfällning handlar om att trädet kan ha tagit skada i samband med oväder - eller att det helt enkelt står för nära huset, poolen eller uppfarten: något som medför att du tvingas kratta, plocka kottar och hålla efter hela tiden.

Säker trädfällning är ett måste

Det finns många skäl till trädfällning, men en gemensam nämnare oavsett: du bör anlita utbildade arborister i Stockholm för jobbet. Varför? Många verkar tro att det är ganska enkelt att fälla ett träd. Ett snitt med motorsågen, en knuff och ett träd som faller i exakt den riktning man tänkt sig. Det är långt ifrån sanningen.

Trädfällning är extremt komplext och handlar om kunskap, planering och om att välja rätt metod för varje uppdrag. Det är stor skillnad dels mellan olika träd, dels mellan hur de är placerade och dels också kring vilka eventuella faror som kan finnas i samband med att ett träd faller och krafter frigörs.

Anlita en arborist i Stockholm

Vad händer om trädet faller åt fel håll, kan man utesluta ett sådant scenario och, i så fall, hur förhindras det. Utbildade arborister i Stockholm är experter på allt som har med trädvård och trädfällning att göra.

I många fall kan man exempelvis se att träd kapas i sektioner snarare än att fällas i ett stycke. I vissa fall kan man även rädda träd genom att istället välja en kraftfull beskärning av kronan snarare än att fälla det.

Har du vad som krävs? Vi skulle säga att det bästa alternativet för dig är att kontakta en utbildad arborist i Stockholm. Genom detta får du en trygg, säker och effektiv trädfällning. Om en sådan behövs.

13 Dec 2022