allt om kök logo

Blogg

RSS

Fönsterrenovering Stockholm - stora fördelar

28 Nov 2022

Att byta fönster är något som förr eller senare måste ske. Det är oundvikligt, ingenting håller för evigt. Men, det kan handla om flera, flera år innan det verkligen är dags för er BRF i Stockholm att ta denna tunga investering.

I många fall kan en fönsterrenovering i Stockholm vara en lösning som ger en respit i flera år - och som dessutom ger er fönster som blir som nya, både sett till funktion och estetiskt uttryck. En fönsterrenovering är betydligt billigare än vad kostnaden för nya fönster är och med rätt företag vid er sida så handlar det dessutom om ett projekt som genomförs snabbt och effektivt.

Hur en fönsterrenovering i Stockholm ser ut beror lite på hur pass slitna fönster det är, hur många fönster det handlar om samt hur läget ser ut - vissa fönster är svårare att renovera än andra sett till att de är tuffare att komma åt. En fönsterrenovering i Stockholm innebär att man slipar fönstren, målar om dem, tätar dem och ser till att exempelvis slitna beslag byts ut.

Byt till glas med lågt U-värde

Utöver detta så kan man även passa på att byta ut glasen och genom detta också skapa en lägre förbrukning av energi i fastigheten. Det många inte tänker på är att äldre fönster har högt U-värde och att det innebär att kall luft kommer in i en bostad och att varm luft åker ut - något som påverkar både inomhusmiljön och energiförbrukningen negativt. Ett byte av glas ger lägre kostnader och detta till låg kostnad i jämförelse med att investera i nya fönster där sådana glas är standard.

En fönsterrenovering i Stockholm kan ske på plats, men det kan även innebära att fönstren hängs av och tas med till företagets verkstad. Arbetet betas av lägenhet för lägenhet och alla boende kommer på något sätt att påverkas av detta. Viktigt är därför att man också väljer ett företag som har kunskap och kapacitet att kunna genomföra ett effektivt jobb. Kolla alltid exempelvis referenser innan ni går vidare och då gärna hos BRF:er i en liknande storlek som er.

Badrumsrenovering med totalentreprenad i Örebro

18 Nov 2022

Har det blivit dags att renovera badrummet? Ta då hjälp av ett byggföretag som är specialister på badrumsrenovering i Örebro och som erbjuder totalentreprenad.

Badrummet används flitigt och utsätts för vatten och fukt nästan varje dag. Därför finns det också särskilda byggregler som man måste följa när det är dags att renovera badrummet. Man måste exempelvis använda sig av hantverkare med särskild utbildning och som har våtrumscertifikat. Detta för att hemförsäkringen ska gälla fullt ut.

Skulle det uppstå en vattenläcka eller andra fuktskador i badrummet på grund av felaktiga installationer får man inte ut något på hemförsäkringen. Anlitar man däremot en våtrumscertifierad byggfirma upprättar de också ett protokoll där de löpande skriver vad som görs och vilka material som används. Protokollet är en slags extra försäkring och kan vara bra att visa upp för försäkringsbolaget, men också vid en eventuell bostadsförsäljning.

Så hittar man rätt hantverkare till sin badrumsrenovering

Ska man anlita en byggfirma för en badrumsrenovering i Örebro är det viktigt att man tar referenser och noga kollar upp firman innan man skriver avtal. Byggfirman måste ha badrumsrenovering med totalentreprenad som expertområde och ha tillgång till våtrumscertifierade hantverkare.

Kanske har grannen nyligen renoverat sitt badrum och kan rekommendera en bra och pålitlig byggfirma? Det kan vara klokt att först ta in offerter från några olika byggföretag för att få ett så bra pris som möjligt. För att byggfirman lättare ska förstå hur man vill att badrummet ska se ut kan det vara bra att ha ritat en enkel skiss över badrummet innan man tar in offerter.

En badrumsrenovering i Bromma är en god investering

31 Oct 2022

Att utföra en badrumsrenovering i Bromma är klokt. Renoveringen ger inte bara ett härligare och mer funktionellt badrum, det kan även öka värdet på bostaden.

Ett slitet badrum kan vara riktigt tråkigt att ha. Då badrummets främsta uppgift är att rena så är det viktigt att badrummet känns fräscht och hygieniskt. Gamla badrum har en tendens att vara allt annat än fräscha. Gamla ytskikt kan lätt samla såväl smuts som mögel vilket snabbt sänker stämningen i badrummet.

Till skillnad från andra rum kräver badrummet en del när det ska renoveras. Badrummet räknas som våtrum och måste därför ha ett tätskikt i väggarna. Det är inget man utför i en handvändning och ofta är denna typ av renovering förknippad med höga kostnader. Trots detta kan det löna sig att fixa till badrummet, speciellt i vissa områden. En badrumsrenovering i Bromma, till exempel, kan vara en riktigt god affär.

Viktigt med bra material vid en badrumsrenovering

Så vad ska man då tänka på vid en badrumsrenovering? Om tanken är att renovera inför en försäljning kan det vara klokt att välja färger och material i badrummet som många människor uppskattar. För att maximera vinsten bör badrummet vara av hög kvalitet och erbjuda mysfaktor såväl som praktiska lösningar.

Är planen istället att bo kvar kan man sväva ut lite mer. I ett badrum man skapar åt sig själv kan man våga vara mer personlig och lyssna till hjärtat både gällande färger och material. Kvaliteten ska man dock aldrig fuska med.

Proffs på badrumsrenovering i Göteborg

26 Oct 2022

Badrummet är ett rum i bostaden som kräver speciellt utförande. Därför är det många som anlitar proffs på badrumsrenovering till sin bostad i Göteborg.

Det som kan skada en bostad är vatten och eld. Därför behöver man vara mycket noggrann där båda dessa element kan komma i kontakt med material som de lätt kan skada. Skador som kan bli mycket kostsamma och farliga.

Kanske tänker man inte så ofta på att vatten är något som kan bli dyrt och en risk för bostaden. Men när vatten tränger in i väggar, golv och tak, så kommer det på sikt att skapa mycket stora problem. Därför är det extra viktigt att man använder sig av proffs när man ska utföra en badrumsrenovering i Göteborg. Yrkesfolk som vet hur ett våtrum ska byggas.

Badrumsrenovering enligt reglerna i Göteborg

När det gäller våtrum så finns det ett flertal regler som man ska följa. Det kan därför vara klokt att anlita ett proffs på badrumsrenovering i Göteborg, för att vara på den säkra sidan. Ett företag som vet precis vad reglerna gällande våtrum säger. Och som har det rätta handlaget och erfarenheten av att utföra den här typen av uppgift.

Idag är det många som väljer att göra renoveringar själva. Det är något som kan vara kul, men som även kan spara ganska mycket pengar. Däremot väljer de flesta att anlita ett företag när det kommer till badrummet. Det rum som måste vara perfekt utfört för att inte någon skada ska uppstå.

Vad ska man tänka på då man anlitar en takläggare i Norrtälje?

19 Oct 2022

En takomläggning är ett stort projekt som kräver en hel del planering. Men hur mycket kostar ett nytt tak och hur hittar man en bra takläggare i Norrtälje?

Inget tak håller för evigt och förr eller senare måste man lägga om det. Det går att påverka hur länge ett tak kommer att hålla genom valet av takmaterial och takläggare. En riktigt skicklig takläggare vet var ett taks svagheter finns och är noggrann i sitt arbete. Att välja takmaterial av bra kvalitet påverkar också takets livslängd.

Viktigt är att besiktiga taket årligen samt laga och underhålla det vid behov. Det är betydligt billigare att byta ut en trasig takpanna eller lappa ett papptak än att byta ut hela taket. Åtgärdar man snabbt felen slipper man dessutom problem med läckande tak och fuktskador.

Välj en takläggare som använder material av hög kvalitet

Ska man anlita en takläggare i Norrtälje kan man inte bara ta den som lämnar den lägsta offerten. Man måste också titta på erfarenhet och referenser. Det bästa är att fråga grannar, familj och vänner om de kan rekommendera någon. Viktigt är också att takläggaren använder sig av takmaterial av hög kvalitet.

Hur mycket det kostar att lägga om taket beror på ytan och vilket takmaterial som ska läggas. Tegel kostar mer och tar också längre tid att lägga, vilket gör att även arbetskostnaden blir högre. Tak av papp är det billigaste materialet och papptak går dessutom relativt snabbt att lägga, vilket är positivt för arbetskostnaden.

Asfaltering av parkeringsplatser och garageuppfarter i Stockholm

10 Oct 2022

Är ni ett företag eller en privatperson som vill ha hjälp med asfaltering? Anlita då en asfaltläggare i Stockholm som lägger asfalt med liten miljöpåverkan.

Asfalt är ett tåligt material med lång hållbarhet. Det passar perfekt på parkeringen, garageuppfarten, gångvägen och där man har sophanteringen. Detta eftersom asfalt är lätt att hålla rent. Man bara sopar av den med en kvast och spolar sedan med vattenslangen. Är man intresserad av asfaltering ska man anlita en riktig asfaltläggare.

För att få en asfalt som är jämn och som inte spricker och går sönder krävs det ett noggrant markarbete. Man måste även tänka på asfaltens lutning så att regnvatten och snöslask rinner av ytan och i rätt riktning mot exempelvis en dräneringsbrunn. Lutningen får absolut inte vara mot garageväggen eller fastigheten eftersom dessa då kan drabbas av fuktskador.

Miljövänligare asfaltering

Det går att beställa asfaltering både som privatperson, företag, förening och bostadsrättsförening. I en stad som Stockholm finns det dessutom flera företag att välja mellan. Ett seriöst företag kommer på ett kostnadsfritt besök i samband med att man ber om en offert. Givetvis ska man ta in offerter från fler än ett företag.

Men man kan inte bara se till kostnaden, i alla fall inte om man vill ha en jämn asfalt som håller i många år och som inte får sprickor eller håligheter. Det finns företag som också arbetar med ny grön teknik som kraftigt minskar koldioxidutsläppen vid själva läggningen. Faktum är att denna asfalt blir tätare, vilket minskar risken för frostsprängning. Ta hjälp med asfaltering från detta företag: www.asfalteringstockholm.nu

Kontrollansvarig Stockholm - gör projektet säkert

9 Oct 2022

Dags att bygga nytt? I så fall finns det ganska mycket att tänka på. Om du ska bygga någonting som kräver ett bygglov så innebär detta dels att du måste lägga fokus på att skapa en komplett bygglovsansökan. Rådet här är att ta hjälp med ritningar och annat - minsta fel innebär att projektet kommer att fördröjas. Och, om det handlar om en byggnation som är bygglovspliktig så innebär det också - som mest troligt, vissa undantag finns - att du måste anlita en kontrollansvarig i Stockholm.

Vad är då en kontrollansvarig i Stockholm och varför måste jag anlita en sådan? många ser detta krav som en extra, onödig utgift. Varför måste jag som byggherre anlita en person som deltar vid exempelvis tekniska möten med Byggnadsnämnden? Man bör se saken ur ett annat perspektiv. Sant är att en kontrollansvarig i Stockholm kostar pengar - men lika sant är också att en sådan bör ses som en rejäl investering.

Välj rätt kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig i Stockholm har nämligen fler uppgifter än att delta i nämnda möten - hen kommer exempelvis även att upprätta en kontrollplan som måste följas. Kontrollplanen skapar säkrare och mer effektiva byggen där den entreprenör du anlitat inte ges utrymme för exempelvis fusk.

Att kontrollplanen i fråga också efterföljs är en annan uppgift som en kontrollansvarig i Stockholm har. Genom regelbundna kontroller - både anmälda och oanmälda sådana - så kontrolleras ditt projekt.

Ser man saken ur detta perspektiv så förstår de flesta var investeringen ligger - och att det finns all anledning att välja rätt kontrollansvarig också. Det finns regler kring detta. En kontrollansvarig ska alltid vara obunden och ha en ställning som innebär att hen exempelvis inte får vara släkt - eller anställd - av dig. Hen ska vara opartisk och fungera som en länk mellan dig och Byggnadsnämnden. Detta ger säkra byggnationer och det är ett system som vi alla tjänar på i det långa loppet.

Relining Stockholm - slipp stambytet

28 Sep 2022

Ett stambyte innebär att man går in genom exempelvis badrumsväggar och genom golv i syfte att komma åt - och byta ut - rör och ledningar som löper på insidan av huskroppen. Det innebär ett stort projekt där man tvingas se att exempelvis badrummet rivs och sedermera också ska byggas upp igen och där man som boende i exempelvis en större fastighet också tvingas till andra uppoffringar i form av att dela dusch och toalett med grannarna.

För en BRF blir detta ett både tidskrävande och dyrt projekt. Ett stambyte kostar pengar och det handlar om - beroende på hur många fastigheter som finns inom BRF:en - om ett projekt som kan ta flera månader.

Ett måste? Ja, någon gång så måste man byta ut stammarna, men det finns även alternativ som kan skjuta detta på framtiden. För några år sedan skedde ett stambyte nästan direkt om skada upptäcktes - idag kan mindre, och även större, skador på rör och ledningar reparerar genom en relining i Stockholm.

Relining i Stockholm är en hållbar lösning

En relining i Stockholm innebär nämligen att man sprutar in plast i de befintliga stammarna och att man genom detta får nya stammar. De gamla finns kvar, men inuti dessa så finns alltså nya rör och ledningar byggda av den plast som sprutats in och härdat.

Detta är att jämföra med en revolution: en relining i Stockholm tar några dagar att genomföra - på sin höjd - och de boende kommer inte att påverkas mer än nämnvärt. Dessutom så slipper man se att att badrumsväggar rivs ut då en relining kan ske genom andra tekniker. Det handlar helt enkelt om ett väldigt effektivt och smidigt projekt.

Och - har det visat sig: även ett hållbart sådant. En relining håller i minst 30 år. De första försöken utfördes nämligen för drygt 30 år sedan och inget av dessa har visat sig vara undermåliga till dags dato. Det är snarare tvärtom. Detta har gjort att företag inom relining i Stockholm också kan erbjuda väldigt generösa garantier på jobbet där några till och med skriver 50 år i avtalen med kund. Det säger en del om hur mycket man litar på hållbarheten, eller hur? Mer om relining på denna hemsida: reliningstockholm.se

Byggfirma skapade harmoni i Nyköping

28 Sep 2022

Att anlita en kunnig byggfirma kan göra all skillnad i Nyköping. Att skapa en egen idyll där man tillsammans kan sätta bo och leva med sina nära och kära.

Det hade länge varit en dröm hos paret Richardson att bygga en veranda som vätte ner mot vattnet. Men det hade tagit lite tid att reda ut om det skulle låta sig göras. Det fanns regler för bygge vid vatten och de ville inte göra något fel och inte kunna få njuta av den under fina dagar.

Frun Mia hade börjat med att kontakta en byggfirma i Nyköping som kunde ta itu med projektet. De hade hört från flera vänner att det var företaget att anlita för byggjobb. Det visade sig vara ett bra val då de hade stor kunskap om byggen och vilka regler som gällde vid olika projekt.

Byggfirma med duktig personal

Det visade sig att de behövde bygglov för att få altanen lite större. Dessutom berodde det på att de bodde strandnära. Altanen skulle inte vara nere vid vattnet men det behövdes ändå tillstånd för att få bygga. Paret var tacksamma för att de hade tagit hjälp av en byggfirma i Nyköping och fick den hjälp de behövde.

Efter några månader var allt på plats och våren hade kommit. Perfekt tajming att börja bygget. De reste på semester för att inte vara i vägen. De visade var kaffe och dryck fanns och lämnade hantverkarna. Två veckor senare kom de hem igen och kunde inte tro sina ögon. Där var den, deras drömveranda med vackraste utsikten i stan. Lyckan var fullständig. Ta hjälp av en proffsig byggfirma genom att kontakta dem här: byggfirmanyköping.se

Låt göra rörinspektion i Stockholm

15 Sep 2022

Äldre och slitna avloppsrör kan ge läckage och leda till vattenskador. En reparation blir dyr. Förebygg detta genom att beställa rörinspektion i Stockholm.

Det finns flera skäl till varför avloppsrör bör inspekteras. Rör i äldre hus kan ha skadats av korrosion, och det är då angeläget att dokumentera var i avloppssystemet som skadorna finns. I vissa fall måste stambyte ske, men numera kan åtgärden bli att lösa problemet med relining.

I det fall en villa eller en större fastighet skall säljas, kan både säljare och köpare bestämma sig för en rörinspektion. Då säkerställs att inga dolda fel dyker upp efter att fastigheten har bytt ägare. Om stambyte eller relining har gjorts, kan en inspektion bli aktuell för att kontrollera att åtgärderna har genomförts på ett korrekt sätt.

Att utföra rörinspektion

Inspektion av rör genomförs genom att en kamera tar bilder på insidan av rören. Filmen kommer att visa var det finns skador eller tendenser till slitage. Det kan finnas sprickor i rören, men också glapp i skarvar. Företaget som gör rörinspektion i Stockholm dokumenterar status på rören och lämnar förslag till åtgärder.

En rörinspektion görs oftast i akuta lägen. Ett läckage eller ett stopp i något rör har inträffat. En inspektion görs för att lokalisera felet som uppstått. Det är naturligtvis att rekommendera att rörinspektion görs i förebyggande syfte. Då undviker man obehagliga överraskningar och olägenheter för boende. Förutom i fastigheter görs även inspektion i dräneringsrör, brunnar och dagvattenledningar. Vid inspektion i markledningar skickas en fjärrstyrd kameravagn in i rören.

Uthyrt attefallshus stärker din hushållsbudget i Stockholm

7 Sep 2022

Attefallshus är en självklarhet för den som har outnyttjad yta på sin tomt i Stockholm. I dagens ekonomi finns inget utrymme att låta utrymme gå förlorat.

Utrymme över på tomten i Stockholm? Då är du allvarligt talat inte klok om du inte genast börjar utnyttja den ytan. Ett attefallshus kan ge dig betydande inkomster varje månad. Behövligt i dessa tider, med tanke på skenande elpriser och inflation. Särskilt i kombination med det pressade läget på Stockholms bostadsmarknad.

Du kommer inte ha några problem med att få ditt attefallshus uthyrt, när det väl står klart. Och även om du inte bör ta ut rena ockerpriser, har du alla möjligheter att få riktigt bra betalt i hyra för ditt nya annex. I dag söker även högutbildade och välavlönade akademiker och affärsmän bostäder att hyra i staden.

Attefallshus kombinerat med garage ökar din bostadsyta

Du kan också överväga att bygga ihop attefallshus med garage, om du vill kunna kombinera din befintliga bostadsyta med din nya. Detta är ett sätt att utöka ditt nuvarande hus, utan att behöva ansöka om besvärliga bygglov. Det kan också vara ett sätt att förenkla uthyrningen av attefallshuset, eftersom din hyresgäst då kan få smidig tillgång till det stora husets faciliteter.

Självklart kan du också satsa på ett attefallshus som tillbyggnad till garaget för helt eget bruk. Kanske har familjen växt, men ni har inte möjlighet att flytta eller köpa nytt. Att kunna utöka den existerande bostadsytan kan vara en riktig livräddare för många trångbodda familjer.

Fönster Umeå - välj rätt modell till ditt hus

23 Aug 2022

Dags att byta fönster i Umeå? Dina fönster spelar en stor roll för hur ditt hus uppfattas av andra - och de har även en avgörande betydelse för hur mycket pengar du betalar i uppvärmning. Det senare är logiskt, om än lite bortglömt. Ser man till isolering så är dina fönster i Umeå den svaga punkten. Om du har gamla, utslitna fönster så ökar energiförlusten.

Oavsett hur mycket du vrider på termostaten så kommer den varma luften åka ut och kall luft pressas in. Detta skapar en kombination av en hög räkning och ett sämre inomhusklimat. Därför är det bra att A) hålla koll på dina fönster i Umeå och B) vidta åtgärder om det visar sig att fönstren i fråga inte längre håller måttet.

Detta behöver per se inte betyda att du investerar i nya fönster. I många fall kan äldre fönster repareras och fixas till och det kostar mindre pengar än vad nya fönster gör. Men, om dina fönster är riktigt undermåliga så är det givetvis så att ett fönsterbyte är på sin plats. Det du bör veta inför ett sådant är att det kostar pengar - men att du också har alternativ att se över.

Fönster i Umeå - kan plast vara lösningen?

PVC-fönster är ett alternativ som inte får förbises. De fyller egentligen alla behov du kan tänkas ha: de är prisvärda, de har en enormt fin livslängd, de är underhållsfria och de kommer med låga U-värden. Dessutom så imiterar de idag trä på ett väldigt trovärdigt sätt. Kort sagt: fönster av plast är en bra lösning - om det inte vore för just den sista detaljen: de är av plast.

För många villaägare så blir detta fel. Man har ett trähus och man vill som en följd av detta också hålla sig till det materialet. Vi skulle dock peka på att fördelarna är fler än nackdelarna och att, som sagt, dagens PVC-fönster efterliknar trä så pass mycket att skillnad märks endast på väldigt nära håll.

Vår poäng: ett fönsterbyte bär en hög kostnad. Väljer du plast så kommer du billigare undan - och du får en massa fördelar även i övrigt. Det är åtminstone värt att undersöka lite närmare, eller hur?

Nya vridfönster, vilken överraskning

6 Aug 2022

Idag finns nya fönster som ser till att hålla värmen inne och ljudet ute. Som om det inte vore nog finns vridfönster, vid putsning slipper man numera hänga ut.

Erik hade lovat att ordna så att hans mamma Gudrun fick nya fönster i huset. Hon hade fortfarande tvåglasfönster som dessutom var gamla. Värmen inifrån läckte ut som ett såll. För att inte tala om vägen utanför som numera var kraftigt trafikerad och gav ifrån sig höga motorljud från de många bilarna.

Han hade alltid, men särskilt de senaste åren, fasat för att hon skulle ramla ner från andra våningen när hon putsade fönster, men hon tyckte att han pratade strunt. Hon hade putsat dessa fönster i hela sitt liv. Att hon nu var över åttio verkade inte ha någon betydelse. Eriks försök att få henne att flytta till lägenhet var fruktlösa.

Vridfönster minskar fallrisk

Erik hade talat med en hantverkare som skulle hjälpa. Han hade varit på plats för att mäta så att Erik visste vad han skulle beställa hem. Det kändes skönt att ha ett sådant proffs till hjälp. Av densamme hade han fått tips om ett företag online som sålde vridfönster. För det var inte diskuterbart, hon skulle ha sådana.

Erik hade givetvis diskuterat fönster med sin mamma, bara inte hur de skulle sitta fast. När de kom hade han sett till att frun Lotta bett Gudrun om hjälp hemma i trädgården. Hantverkaren kom och Erik hjälpte till med att bära och hålla. Det var en hel del jobb men till sist var alla fönster klara. Nu återstod bara att se vad mamman skulle tycka om dem.

← Äldre inlägg