allt om kök logo

Asfaltering av parkeringsplatser och garageuppfarter i Stockholm

Är ni ett företag eller en privatperson som vill ha hjälp med asfaltering? Anlita då en asfaltläggare i Stockholm som lägger asfalt med liten miljöpåverkan.

Asfalt är ett tåligt material med lång hållbarhet. Det passar perfekt på parkeringen, garageuppfarten, gångvägen och där man har sophanteringen. Detta eftersom asfalt är lätt att hålla rent. Man bara sopar av den med en kvast och spolar sedan med vattenslangen. Är man intresserad av asfaltering ska man anlita en riktig asfaltläggare.

För att få en asfalt som är jämn och som inte spricker och går sönder krävs det ett noggrant markarbete. Man måste även tänka på asfaltens lutning så att regnvatten och snöslask rinner av ytan och i rätt riktning mot exempelvis en dräneringsbrunn. Lutningen får absolut inte vara mot garageväggen eller fastigheten eftersom dessa då kan drabbas av fuktskador.

Miljövänligare asfaltering

Det går att beställa asfaltering både som privatperson, företag, förening och bostadsrättsförening. I en stad som Stockholm finns det dessutom flera företag att välja mellan. Ett seriöst företag kommer på ett kostnadsfritt besök i samband med att man ber om en offert. Givetvis ska man ta in offerter från fler än ett företag.

Men man kan inte bara se till kostnaden, i alla fall inte om man vill ha en jämn asfalt som håller i många år och som inte får sprickor eller håligheter. Det finns företag som också arbetar med ny grön teknik som kraftigt minskar koldioxidutsläppen vid själva läggningen. Faktum är att denna asfalt blir tätare, vilket minskar risken för frostsprängning. Ta hjälp med asfaltering från detta företag: www.asfalteringstockholm.nu

10 Oct 2022