allt om kök logo

Effektiv dränering i Stockholm

Drabbas ni ofta av översvämning i trädgård och källare? Då kan ni behöva åtgärda och se över dräneringen runt huset i Stockholm. Problem med fukt kan annars göra att ni och huset blir sjuka.

Dräneringen runt huset måste alltid anpassas efter de markförhållanden som råder. Sand, grus och sten släpper igenom vatten bra, men är lutningen fel och vattnet rinner mot husgrunden kan man ändå drabbas av översvämning. Men också förändringar av vädret eller omgivningen kan göra att dräneringssystemet måste byggas ut för att klara av att leda bort den ökade vattenmängden. Hus byggda på lerjord, där fukten inte lika lätt rinner igenom, kräver som regel också mer omfattande dräneringsarbete. För att ta reda på arbetets storlek gör man först alltid en besiktning av marken och husgrunden.

Dränering med garantisedel

Ska man dränera huset i Stockholm ska man vara noga med att välja ett certifierat företag med erfaren personal som har varit med ett tag. Detta då de alltid lämnar garanti på sitt arbete. Men de dokumenterar också arbetet genom både fotografier och beskrivning i text. Dokumentationen kan vara bra att ha vid en eventuell försäljning av fastigheten, och kan hjälpa till att få upp priset. Dräneringsarbete kan kosta en hel del men som privatperson har man rätt att nyttja rotavdraget. Men man ska ändå alltid jämföra priser mellan några olika företag genom att ta in offerter. Fast det är viktigt att också titta på referenser och villkor, då det är mycket som kan gå fel vid dräneringsarbete.

20 Oct 2021