allt om kök logo

En återvinningsanläggning främjar kretslopp

Avfall från bostäder och industrier ska hanteras på ett miljövänligt sätt. En återvinningsanläggning ser till att olika material återgår till kretsloppet.

Det fanns tider då vi talade om att köra saker till “tippen”. Där hamnade diverse material och uttjänta produkter som gjort sitt. Materialen sorterades inte alltid utan blev blandade huller om buller och till slut täcktes de över och syntes inte längre. Men det var ofta en kortsiktig lösning. Efter något år kunde giftigt lakvatten på olika sätt lämna tippen och förgifta sin omgivning.

Dagens moderna återvinningsanläggningar tar emot det mesta, men sorteringen är minutiös. Matavfall blir inte längre utfodring till måsar och sjöfåglar utan omvandlas till biogas som blir till drivmedel för bilar, bussar och till och med för tåg. Farligt avfall som oljeprodukter och asbest destrueras enligt konsten alla regler. Schaktmassor siktas och tvättas och kan återgå till att bli jordförbättringsmaterial för olika anläggningar.

En återvinningsanläggning tar emot farligt avfall

Du är byggchef för ett fastighetsbolag som har tagit över en större tomt som tidigare varit ett industriområde. Flera fabriksbyggnader ska rivas och ge plats för ett nytt bostadsområde. Du vet dock inte vilken typ av verksamhet som förekommit på tomten och att riva fastigheter ingår inte i ditt kompetensområde. Du anlitar en firma som specialiserat sig på sanering av denna typ av områden.

På området finns byggnader som innehåller asbest. Husen är byggda i tegel och naturligtvis innehåller byggnaderna rörledningar som kan gå till skrotning. I några av lokalerna finns kvarglömda oljefat som innehåller giftiga substanser. Saneringsfirman tar hand om all asbest och transporterar det till en återvinningsanläggning som ser till att materialet läggs på en deponi. På återvinningsanläggningen separeras material från rivningen och exempelvis tegelstenar behandlas och kan säljas för användning vid nybyggnation. Organiskt material som inte går att återvinna hamnar i en förbränningsanläggning.

Hitta mer information om ämnet på https://www.damattsson.se/.

19 Feb 2024