allt om kök logo

Enklare arbetsutförande med en rullställning

Det vore smidigt ifall alla arbeten kunde utföras genom att stå med fötterna på golvet. Men med en rullställning går det ändå att jobba snabbt och enkelt.

Hur ska ett arbete utföras på högre höjd än vad man når till ståendes på golvet, men ändå så att det nästan känns som om det just är golvet som fötterna befinner sig på? Idag finns det ett flertal olika lösningar för den som ska utföra ett arbete på lite högre höjd. Som exempelvis att måla ett tak eller att sätta upp tapeter i ett högt rum.

Inom området hjälpmedel på högre höjd, finns det mycket att välja bland. Som exempelvis olika typer av bomliftar eller saxliftar. Men även ställningar av skilda slag, där det brukar stå mellan en fast ställning eller en rullställning. Det vill säga en slags ställning som går att flytta på.

Vad är en rullställning?

En rullställning är en typ av ställning som har låsbara hjul, så att det enkelt går att flytta runt ställningen där den behövs. Rullställningar kan hyras av såväl privatpersoner som företag och går att använda såväl utomhus som inomhus, så länge det finns plats för att få in ställningen i lokalen.

Eftersom en rullställning är en fast ställning så kräver den inte något montage men är i gengäld lite mer besvärlig att förflytta med bil. Det är också en ställning som endast har en våning, eftersom ställningen annars kan ge allt för stor risk för fall och därför kräver en ökad förankring.

Läs mer om en rullställning på denna sida: https://www.rentgreen.se/ 

11 Mar 2023