allt om kök logo

Går det att bygga en egen pizzaugn?

En pizzaugn är egentligen bara en välisolerad stenugn. Man bör ha vissa kunskaper inom murning även om man inte måste vara murare för att klara av det. På internet finns en rad instruktioner och många byggvaruhus har även guider som man kan följa. Eftersom pizzor nästan alltid lagas i stenugn är det vanligt att man kallar dessa för just pizzaugn men självklart kan man laga annan mat som passar i dessa ugnar.

Isoleringen är viktigt

En av de allra viktigaste punkterna, när man bygger en pizzaugn, är isoleringen. Det handlar om att ugnen på ett tydligt sätt ska kunna bevara den värme som skapas av elden. Bland annat brukar många lägga in ett lager av stenull när ugnen muras upp.

Valvet byggs på en mall

Underrede och plattan är enkel att bygga upp och kräver inte så mycket tid. Men även valvet är relativt enkelt förutsatt att man använder en mall. Man bygger därför först en mall (en stomme) av exempelvis trä. Därefter placeras murstenarna kring denna mall och fästes med murbruk. När allt har stelnat kan man ta bort mallen.

Material

Hur mycket material du behöver beror självklart på storlek och modell på ugnen. Utgår du från en befintlig beskrivning brukar det framgå vad som behöver köpas in. I annat fall får du själv beräkna det. Välj gärna att köpa in material på en bygghandel där du har möjlighet att lämna tillbaka oöppnade förpackningar. Då kan du köpa lite mer än du tror dig behöva utan att riskera att det kostar något mer.

Härdningen

Det är lätt att lockas använda sin pizzaugn allt för tidigt. Läs på förpackningen av bruket och låt det vara helt härdat innan någon eldning sker. Enligt gds.se handlar det om att man bör vänta minst tre veckor.

Man bör sedan elda försiktigt i början för att inte skapa för stora påfrestningar på den nymurade ugnen. När allt verkare fungera perfekt kan du, om så önskas, sätta färg på ugnens utsida. Prata med en färghandlare för att rätt färg ska väljas.

Ta hand om ugnen vintertid

Det är en rekommendation att täcka över en stenugn under vintern. Det kan exempelvis ske med en presenning. Orsaken är att det lätt annars uppstår små sprickor i muren. Väta och fukt som tränger in och fryser och därmed skapar sprängskador. Dessa är i början så små att de inte påverkar funktionen på ugnen men med tiden kan sprickorna bli större. Dessutom ser det knappast speciellt snyggt ut.

Om det uppstår sprickor så ta för vana att laga dessa varje år. Då hinner de aldrig växa och bli farligt stora.

Källa: GDS.se – där även ritningar och tydligare instruktioner finns tillgängliga. Gå till gds.se och sök sedan i sökrutan efter ”pizzaugn” för at få fram artiklar inom detta område.

16 Aug 2018