allt om kök logo

Högtrycksspolning i Stockholm – rengör rören

Avloppsrör i hyreshus rengör sig inte själva. De måste vårdas och spolas rena med jämna mellanrum. Anlita ett företag som utför högtrycksspolning i Stockholm.

I din roll som fastighetsskötare i ett hyreshus, börjar du irritera dig på alla klagomål från hyresgäster. De påstår att det luktar illa från badrummens golvbrunnar och dessutom rinner inte vattnet från diskhoar ut tillräckligt snabbt. Inte så konstigt tänker du. Jag har ju satt upp anslag i trapphusen att matavfall med fett inte ska spolas ut i vasken.

Du har naturligtvis rätt, men vad hjälper det? Det som spolas ut i en vask syns inte och därför finns det inte, tycks många tro, eller så tror man att avloppsverket tar hand om resterna. Men så är inte alltid fallet. Fett och liknande har en tendens att fastna i rörkrökar och skarvar och bilda proppar.

Högtrycksspolning i Stockholm – inspektera och spola

Du föreslår din fastighetsägare att ni ska göra en inspektion av avloppssystemen i husen. Ni anlitar ett företag som kan utföra inspektion och utföra högtrycksspolning i Stockholm. Det första som görs är att fotografera rören med en specialkamera. Inspektionen visar att det finns skador på rören som först måste repareras innan spolningen kan göras.

Förutom skador på rören finns det också proppar som bildats i anslutning till en rörkrök. De kommer dock att lösas upp när de spolas med högtryck. För att undvika att rören i framtiden kommer att skadas eller frätas sönder, får ni förslaget att låta högtrycksspola rören regelbundet.

28 Jan 2023