allt om kök logo

Industrigolv – slitstarka och hygieniska

Ett industrigolv ska klara av många prövningar. Förutom att det ska klara av tung trucktrafik, måste det vara lätt att hålla rent för att vara hygieniskt.

Du är miljöchef inom en livsmedelsindustri med fabriker på flera platser i landet. I sådana fabriker är kraven på hygien mycket stora och inspektioner från hälsomyndigheter duggar tätt. Till dina uppgifter hör att se till att om- och utbyggnader sker med golv som motsvarar företagets miljöpolicy.

Nu ska en äldre fabrik renoveras och byggas om. De befintliga golven bär tydliga spår av tung trucktrafik. Pallar har ställts ner på golven helt obarmhärtigt och sprickor har uppstått. Golven är dessutom inte helt jämna. Kring väggar och stolpar för pallställ finns springor som måste tätas på något lämpligt sätt. Där får inte damm och smuts samlas.

Industrigolv – föreskrifter att ta hänsyn till

För golv i en livsmedelsindustri måste föreskrifter från Livsmedelsverket beaktas. De föreskrifterna är för övrigt gemensamma för hela EU-området. Golven ska vara släta och lätta att rengöra. De får heller inte innehålla komponenter som kan avge giftiga substanser eller ämnen. Golven får inte heller bukta sig så att vattensamlingar kan uppstå.

Du väljer ett fogfritt industrigolv. Ett sådant golv läggs ut som en flytande massa som ger en homogen yta. Golven blir självnivellerande och du undviker skarvar. Du får ett slitstarkt och lättstädat golv, som också tål fysisk och kemisk påverkan. För att städa golv i livsmedelsindustrier används ofta lut för att bekämpa bakterier. Och då krävs det att golvet inte får frätskador.

9 Dec 2022