allt om kök logo

Kontrollansvarig Stockholm - gör projektet säkert

Dags att bygga nytt? I så fall finns det ganska mycket att tänka på. Om du ska bygga någonting som kräver ett bygglov så innebär detta dels att du måste lägga fokus på att skapa en komplett bygglovsansökan. Rådet här är att ta hjälp med ritningar och annat - minsta fel innebär att projektet kommer att fördröjas. Och, om det handlar om en byggnation som är bygglovspliktig så innebär det också - som mest troligt, vissa undantag finns - att du måste anlita en kontrollansvarig i Stockholm.

Vad är då en kontrollansvarig i Stockholm och varför måste jag anlita en sådan? många ser detta krav som en extra, onödig utgift. Varför måste jag som byggherre anlita en person som deltar vid exempelvis tekniska möten med Byggnadsnämnden? Man bör se saken ur ett annat perspektiv. Sant är att en kontrollansvarig i Stockholm kostar pengar - men lika sant är också att en sådan bör ses som en rejäl investering.

Välj rätt kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig i Stockholm har nämligen fler uppgifter än att delta i nämnda möten - hen kommer exempelvis även att upprätta en kontrollplan som måste följas. Kontrollplanen skapar säkrare och mer effektiva byggen där den entreprenör du anlitat inte ges utrymme för exempelvis fusk.

Att kontrollplanen i fråga också efterföljs är en annan uppgift som en kontrollansvarig i Stockholm har. Genom regelbundna kontroller - både anmälda och oanmälda sådana - så kontrolleras ditt projekt.

Ser man saken ur detta perspektiv så förstår de flesta var investeringen ligger - och att det finns all anledning att välja rätt kontrollansvarig också. Det finns regler kring detta. En kontrollansvarig ska alltid vara obunden och ha en ställning som innebär att hen exempelvis inte får vara släkt - eller anställd - av dig. Hen ska vara opartisk och fungera som en länk mellan dig och Byggnadsnämnden. Detta ger säkra byggnationer och det är ett system som vi alla tjänar på i det långa loppet.

9 Oct 2022