allt om kök logo

Låt göra rörinspektion i Stockholm

Äldre och slitna avloppsrör kan ge läckage och leda till vattenskador. En reparation blir dyr. Förebygg detta genom att beställa rörinspektion i Stockholm.

Det finns flera skäl till varför avloppsrör bör inspekteras. Rör i äldre hus kan ha skadats av korrosion, och det är då angeläget att dokumentera var i avloppssystemet som skadorna finns. I vissa fall måste stambyte ske, men numera kan åtgärden bli att lösa problemet med relining.

I det fall en villa eller en större fastighet skall säljas, kan både säljare och köpare bestämma sig för en rörinspektion. Då säkerställs att inga dolda fel dyker upp efter att fastigheten har bytt ägare. Om stambyte eller relining har gjorts, kan en inspektion bli aktuell för att kontrollera att åtgärderna har genomförts på ett korrekt sätt.

Att utföra rörinspektion

Inspektion av rör genomförs genom att en kamera tar bilder på insidan av rören. Filmen kommer att visa var det finns skador eller tendenser till slitage. Det kan finnas sprickor i rören, men också glapp i skarvar. Företaget som gör rörinspektion i Stockholm dokumenterar status på rören och lämnar förslag till åtgärder.

En rörinspektion görs oftast i akuta lägen. Ett läckage eller ett stopp i något rör har inträffat. En inspektion görs för att lokalisera felet som uppstått. Det är naturligtvis att rekommendera att rörinspektion görs i förebyggande syfte. Då undviker man obehagliga överraskningar och olägenheter för boende. Förutom i fastigheter görs även inspektion i dräneringsrör, brunnar och dagvattenledningar. Vid inspektion i markledningar skickas en fjärrstyrd kameravagn in i rören.

15 Sep 2022