allt om kök logo

Pålning förstärker grunden

Ska du bygga hus på en tomt med lösa jordlager? Börja med att förstärka grunden. Efter pålning kommer byggnaden att vila på berg eller fasta jordlager.

Att förstärka grunder genom pålning inför ett bygge är inget nytt påfund. Större delen av husen i Gamla Stan i Stockholm vilar på pålar av ekträ. Detsamma gäller för Riksdagshuset. Naturligtvis har metoderna för pålning utvecklats och idag görs arbetet med maskiner som skonar marken omkring i största möjliga utsträckning.

Det finns olika tekniker för att förstärka grunder. Det vanligaste är att slå eller vibrera ner pålar i marken. En annan metod är att pressa ner pålar med hjälp av hydraulik. Generellt gäller dock att pålning måste ske så att omgivande byggnader och anläggningar inte skadas.

Pålning – undersök grunden

Du står i begrepp att köpa en tomt för att bygga familjens första egna villa. Tomten ligger på en slänt ner mot ett mindre vattendrag. Men kommer huset att stå stabilt eller finns det risk för sättningar, frågar du dig. Det bästa du kan göra är att låta genomföra en geoteknisk undersökning. När den är gjord är det dags att ta beslut om metod för att förstärka grunden till villan.

Du kontaktar ett företag som har lång erfarenhet av att utföra pålning. Firman har resurser för att hjälpa till med undersökningen. Företaget föreslår en metod som innebär att hål borras ner till berg eller fast mark. I hålen sprutas därefter in en blandning av torr kalk och cement. Med hjälp av grundvattnet kommer därefter blandningen att härdas och grunden blir stabiliserad. Mer om pålning hittar du på denna hemsida: pålning.nu

31 Jan 2023