allt om kök logo

Relining Stockholm - slipp stambytet

Ett stambyte innebär att man går in genom exempelvis badrumsväggar och genom golv i syfte att komma åt - och byta ut - rör och ledningar som löper på insidan av huskroppen. Det innebär ett stort projekt där man tvingas se att exempelvis badrummet rivs och sedermera också ska byggas upp igen och där man som boende i exempelvis en större fastighet också tvingas till andra uppoffringar i form av att dela dusch och toalett med grannarna.

För en BRF blir detta ett både tidskrävande och dyrt projekt. Ett stambyte kostar pengar och det handlar om - beroende på hur många fastigheter som finns inom BRF:en - om ett projekt som kan ta flera månader.

Ett måste? Ja, någon gång så måste man byta ut stammarna, men det finns även alternativ som kan skjuta detta på framtiden. För några år sedan skedde ett stambyte nästan direkt om skada upptäcktes - idag kan mindre, och även större, skador på rör och ledningar reparerar genom en relining i Stockholm.

Relining i Stockholm är en hållbar lösning

En relining i Stockholm innebär nämligen att man sprutar in plast i de befintliga stammarna och att man genom detta får nya stammar. De gamla finns kvar, men inuti dessa så finns alltså nya rör och ledningar byggda av den plast som sprutats in och härdat.

Detta är att jämföra med en revolution: en relining i Stockholm tar några dagar att genomföra - på sin höjd - och de boende kommer inte att påverkas mer än nämnvärt. Dessutom så slipper man se att att badrumsväggar rivs ut då en relining kan ske genom andra tekniker. Det handlar helt enkelt om ett väldigt effektivt och smidigt projekt.

Och - har det visat sig: även ett hållbart sådant. En relining håller i minst 30 år. De första försöken utfördes nämligen för drygt 30 år sedan och inget av dessa har visat sig vara undermåliga till dags dato. Det är snarare tvärtom. Detta har gjort att företag inom relining i Stockholm också kan erbjuda väldigt generösa garantier på jobbet där några till och med skriver 50 år i avtalen med kund. Det säger en del om hur mycket man litar på hållbarheten, eller hur? Mer om relining på denna hemsida: reliningstockholm.se

28 Sep 2022