allt om kök logo

Smeder har funnits länge i Stockholm

Att vara smed i Stockholm idag är något helt annat än det var förr i tiden. Nu arbetar man med moderna maskiner men fortfarande är hantverkskunnandet viktigt.

Vad tänker du på när du hör ordet smed? Tänker du på en svettig man som är svart av sot och som står vid städet i en mörk gammal smedja? Han hamrar på en rödglödgad spik och stoppar sedan ner den i en hink med vatten så att det fräser och bubblar. Detta är ju onekligen den traditionella synen på en smed.

Dagens smeder har ett arbete som skiljer sig mycket från gamla smeders situation. Trots detta är de en del av en lång tradition av hantverkskunnande. Nu som då måste en smed lära sig allt om det material han arbetar med. Det är också fortfarande hans ögon och händer som avgör ifall arbetet ska bli lyckat.

En smed kan göra många saker

Dagens smeder arbetar med flera olika typer av metallmaterial. Det kan vara stål men också aluminium eller rostfritt material. Till sin hjälp har de utrustning som är mycket mer avancerad än vad den var förr. Det finns maskiner för att bocka, kapa, stansa, fräsa och allt möjligt annat.

Allt i från mycket små saker till väldigt stora tar form under smedens kunniga händer. Ena dagen står han kanske och svetsar vattenledningar eller bygger balkkonstruktioner. Nästa dag är det ett stålräcke som behöver fixas och lagas för att inte risk för fallolyckor och livsfara ska uppkomma. Detta är bara ett par exempel. Kontakta en smed i Stockholm så får du veta vad mer han kan. Kom i kontakt med en smed via denna sajt: smedstockholm.se

2 Aug 2022