allt om kök logo

Stadig mark med geotekniker

Ett bygge ska vara stabilt och hållbart, så marken och berggrunden måste undersökas noggrant. Förberedelserna är oerhört viktiga för att bygget blir lyckat.

Där du planerar att bygga ett hyreshus kan det finnas olika sorters jordlager, och det finns berggrund och grundvatten. Eftersom bygget ska vara plant och det inte får bli några sättningar i marken, måste både berg och jord kontrolleras noga. Det är en geotekniker som är specialist på det. Det är ett stort ansvar att förbereda underlaget för ett nytt hus.

Ett hyreshus måste också byggas på mark som är fri från giftiga föroreningar, så ibland måste också en marksanering göras. En geotekniker kollar berggrundens beskaffenhet och gör en bedömning av förutsättningarna för ett bygge. Även frågan om dränering är viktig, så att det inte kommer in fukt i huset. Rör och ledningar för vatten, avlopp och elektricitet ska kunna dras på ett säkert sätt.

En geotekniker kan fysik

Olika ämnen har olika egenskaper och en geotekniker behärskar vetenskapen om hur olika grundämnen och bergarter fungerar i naturen. Ett hyreshus innebär en stor belastning på underlaget, och därför är det viktigt att ingenting går fel.

Som beställare av ett bygge måste du kunna lita på att en geotekniker kan sitt jobb, och att de som ska bo i huset kan leva där tryggt och säkert. Det gäller konstruktion, och att inte marken ger vika. Jorden får inte heller vara kontaminerad med hälsoskadliga ämnen. Det upprättas protokoll och det finns också ett samarbete med olika myndigheter, så att de får information.

10 Jun 2023