allt om kök logo

Vad är ett egentligen ett lastväxlarflak bra för?

Hur kan man använda ett lastväxlarflak på allra bästa sätt? Är det ens ekonomiskt försvarbart att köpa ett till sin lastbil eller ska man hyra när man behöver?

Ett lastväxlarflak är bra för dig om du transporterar många olika typer av gods med hjälp av din lastbil. Ordet lastväxlarflak är ett samlingsnamn på flera produkter som dessutom alla kan ha olika användningsområden. Det handlar mest om produkter som kan användas ihop med en lastväxlare.

En lastväxlare är något som monteras på din lastbil. Det gör att du ena gången kan köra en sopcontainer medan du andra dagen kanske ska ha en container som fraktar något helt annat. Tack vare växlaren kan du då montera den typen av last som du behöver när det gäller dagens transport.

Lastväxlarflak är verkligen toppen för de allra flesta som jobbar med last

Frågan du kanske ställer dig är om det är värt att investera i ett eget lastväxlarflak eller om du är bättre betjänt av att hyra in en specialbil de gånger du verkligen behöver det. Att investera i ett lastväxlarflak är därför en fråga om hur ofta du dagligen växlar mellan olika lastflak i ditt arbete.

Det går alldeles utmärkt för dig att hyra ett efterfordon eller ett fordon med lastväxlarflak under både kortare och längre perioder. Det är du som bestämmer om hur lång tidsperioden ska vara. Har du mycket växlingar i ditt dagliga arbete kanske ett eget flak är att föredra i alla fall.

1 Apr 2023