allt om kök logo

Viktigt med en återkommande OVK

Det är viktigt med en återkommande Obligatorisk Ventil Kontroll (OVK) som säkerställer att köket hålls rent och fräscht. Om man inte gör en sådan är risken stor att köksfläkten blir flottig och äcklig och att luften inte sugs ut ordentligt. Att inte ha en ordentlig och syrerik luft och en ventialtion som ser till att de boende har det gör att inomhusluften kan klassas som otjänlig och ger skador och sjukdomar för dem som bor där. Det vill ingen ha och därför är det viktigt som fastighets- och villaägare att göra en regelbunden OVK.

Alla BRF:er och allmänna fastigheter måste göra OVK

På alla offentliga platser och skolor, förskolor och bostadsrätter är man enligt lag skyldig att göra OVK:er. Även vanliga villaägare är egentligen skyldig att göra OVK:er, men det är ingen som kommer för att kontrollera om en OVK är gjord i en privatägd villa. Däremot är de kommunala myndigheterna skydiga enligt lag att kontrollera att en OVK är gjord i alla offentliga byggnader där människor ska vistas under dagarna. En OVK fastställer nämligen att luften är tjänlig och är tillräckligt bra för dem som vistas i byggnaderna.

Man kan alita ett privat företag som gör OVK

Är man till exempel en fastighetsansvarig kan man anlita ett privat företag som kommer och gör en OVK-besiktning i Stockholm, om det är i Stockholm som man behöver en sådan. Det måste inte vara från kommunen som de kommer ut och gör en OVK. Det uppdraget kan egentligen vem som helst göra, men det är alltid kommunen som är skyldig att säkerställa att en OVK görs vart tredje år, eller vart sjätte år om man har en FX/FTX-ventil som är mer effektiva än de autmatiska ventiler som enbart har ett undersug. En FX/FTX-ventil har en egen motor som både värmer, eller kyler ner luften som sugs in av motorn och som aktivt ser till att ventilerna suger ut inomhusluften. En sådan ventil är både mer effektiv men även kostnadsbesparande på det sättet att man kan sänka uppvärmningskostnaderna då luften värms upp och bevarar inomhusvärmen på annat sätt än andra ventiler.

Det händer om man inte gör en OVK

Om man inte har tillräckligt effektiva ventiler kan huset drabbas av fukt, dålig lukt och luft som är dålig på alla sätt och vis. Människorna riskerar att bli sjuka, drababs av astma och andra luftvägssjukdomar. Huset kan drabbas av fukt och mögel och klassas som obeoeligt.

18 Mar 2019